The Scandinavian 8 Million City

Projektet The Scandinavian 8 Million City bygger vidare på delar av samarbetsstrukturerna och kunskapsunderlaget som etablerades genom COINCO North som avslutades sommaren 2011. The Scandinavian 8 Million City kommer att i större grad fokusera på konkreta modeller för finansiering och utbyggnad, samt politiska beslut på nationell nivå i Norge, Sverige och Danmark med avsikt på en massiv upptrappning när det gäller utbyggnad av infrastrukturen i korridoren.

Parter i projektet:

Norsk projekteier: Oslo kommune
Lead part (EU-sidan): Business Region Göteborg
Övriga parter: Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Region Halland, Helsingborgs Stad, Region Skåne, Malmö Stad, Köpenhamns kommun, Region Hovedstaden, Akershus fylkeskommune, Östfold fylkeskommune, Trafikverket, Statens vegvesen.

Total budget: ca 27 miljoner svenska kronor

Projektet startade november 2011 och avslutades i oktober 2014.

Foto: Kampanj på hållplatser runtom i Oslo under januari och februari 2012.
Fotograf: Lene Lad Johansen
Hemsida: www.8millioncity.com
Läs mer om "The Scandinavian 8 million City" på Facebook.

KONTAKTA OSS

Telefon: 031-61 24 02
E-post: info@businessregion.se
Vårt huvudkontor ligger på Norra Hamngatan 14 i Göteborg.

Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling
i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen.