Projektet Ecoex har löpt ut. Sajten finns kvar som dokumentation. Delar av verksamheten har övergått i Green Gothenburgs regi, som Business Region Göteborg driver.

Så här funkar det i praktiken

Ecoex har funnits sedan 2005. Vår arbetsmodell har formats efter viljan att medverka till konkreta affärsmöjligheter för ditt företag. Bakom oss har vi lång erfarenhet av exportverksamhet och breda kontaktytor i såväl Västsverige som internationellt. Och märker vi att det saknas en pusselbit någonstans gör vi vårt bästa för att hitta den.  

Vår arbetsmodell:

1.)  Rekognosering och marknadstester - vad efterfrågas?
Ecoex verksamhet är marknadsfokuserad och vi undersöker därför alltid olika länders behov och intresseområden noga innan något större arbete inleds. På så vis minimerar vi risken för förväntningar som inte kan infrias på sluttampen.

I rekognoseringsarbetet utnyttjar vi de kontakter vi har på den lokala marknaden för att identifiera inom vilka områden som affärspotentialen. Dessa behov matchar vi sedan med den västsvenska marknadens kompetens och produkter för att se vilka företag som har möjlighet att svara mot den berörda marknadens efterfrågan.

2.)  Affärsmöten — matchmaking, politiska dörröppnare och Sverigebesök
Efter att ha undersökt marknaden och fastställt vilken typ av kompetens och vilka produkter som efterfrågas, arrangerar vi möten mellan intressenterna och de västsvenska företag som stämmer in på den efterfrågade profilen. Under dessa matchmaking-möten får företagen möjlighet att identifiera vilket utbyte de kan ha av varandra.

 
Vi anordnar även andra aktiviteter i form av utställningar, seminarier, nätverksträffar och delegationsresor. Under dessa delegationsresor kan politiska representanter från regionen fungera som dörröppnare. Vi erbjuder också intressenterna på de utvalda marknaderna att besöka referensanläggningar och företag i Västsverige. Det ger dem möjlighet att studera hur våra miljölösningar används i praktiken.

Läs vad företagen själva har att säga om Ecoex

Uppdaterad: 2014-11-22
Dela

KONTAKTA OSS

Telefon: 031-61 24 02
E-post: info@businessregion.se
Vårt huvudkontor ligger på Norra Hamngatan 14 i Göteborg.

Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling
i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen.