Projektet Ecoex har löpt ut. Sajten finns kvar som dokumentation. Delar av verksamheten har övergått i Green Gothenburgs regi, som Business Region Göteborg driver.

Våra marknader
Ecoex arbetar med marknader där vi bedömer att det finns goda affärsmöjligheter med potential till konkreta affärer. Våra exportutvecklare har egna ingångar på flera marknader. Vi har även länderkonsulter med god kännedom om den lokala marknaden och brett kontaktnät på plats i flera länder: Frankrike, Kina, Italien och USA.

Här kommer en förteckning över de marknader vi arbetar för närvarande. Men vi gör naturligtvis vårt bästa för att lotsa dig ut oavsett din destination. Kontakta oss gärna för en förutsättningslös diskussion.

Frankrike


Ecoex har sedan starten 2005 prioriterat den franska marknaden och har byggt upp ett brett nätverk med såväl operativa som politiska beslutsfattare, inom ett antal kommuner, regioner och företag. Mer information om Ecoex´ arbete gentemot den franska marknaden hittar du i en broschyr som du kan ladda ner här.PDF

Italien


Här har vi länderkonsulter med goda kontakter. Fokus under senaste året har varit hållbart byggande och energieffektivisering med målet Expo 2015 i Milano.

USA


Vi har genomfört ett flertal aktiviteter med fokus på den amerikanska marknaden de senaste åren. Vi har en upphandlad konsult och goda relationer med organisationer på plats som kan hjälpa dig vidare.

Kina


Genom Göteborg Stads partnerstadsamarbete med Shanghai har en rad aktiviteter genomförts på plats. Vi har även upphandlade konsulter med goda kontakter på plats som kan hjälpa dig vidare.

UK


Genom samarbete med bland andra Exportrådet har aktiviteter på den brittiska marknaden genomförts, framförallt med fokus på fjärrvärme/fjärrkyla
Uppdaterad: 2014-11-22

KONTAKTA OSS

Telefon: 031-61 24 02
E-post: info@businessregion.se
Vårt huvudkontor ligger på Norra Hamngatan 14 i Göteborg.

Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling
i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen.