Projektet Ecoex har löpt ut. Sajten finns kvar som dokumentation. Delar av verksamheten har övergått i Green Gothenburgs regi, som Business Region Göteborg driver.

Våra bästa exporttips
Det är en del att tänka på inför en exportsatsning. Här delar våra exportutvecklare med sig av sina tre bästa tips.

1. Ting tar tid.
Det låter kanske grundläggande det här, men nästan alla har för snäv uppfattning om resurserna som behövs för en lyckad satsning. När du gjort din kalkyl så är mitt råd att dubblera kostnaderna och tiden och att vara medveten om att det oftast brukar ta några år innan det går att räkna hem det hela ekonomiskt.

Idag är möjligheterna stora när det gäller export. Det är nästan ett nödvändigt steg om du vill växa. Och det finns mycket att hämta.  Ekonomiskt naturligtvis, men det är också berikande i form av möten med andra kulturer, erfarenheter och enkelt uttryckt — skoj.

2. Var klar över vad du egentligen vill.
Det finns många olika skäl till att exportera. Det kan handla om att man vill sälja större kvantiteter och öka konkurrensförmågan, att man vill hålla ett öga på sina konkurrenter "ute på fältet", att man vill sprida sina risker genom att finnas på flera marknader och kunna parera för svängningar i konjunktur och valutor.

Det kan också vara ett led i att utveckla personalen, att man vill få in nya impulser eller att man vill entusiasmera sig själv och de anställda. Det finns naturligtvis andra skäl också. Poängen är att man själv måste vara medveten om de egna bevekelsegrunderna.

Vet man inte varför man egentligen håller på med export så är det inte säkert att slutresultatet blir särskilt bra.

3. Var med på mässa - ett sätt att ta pulsen på nya marknader.
Ett effektivt sätt att testa nya marknader är att delta i mässor. På de större internationella fackmässorna kan man effektivt få en snabb bild av vad som händer inom den egna branschen. 

Om man ställer ut kan man testa intresset för sina produkter för flera marknader på en och samma gång.  Man träffar kunder, får kontakter och information som man annars aldrig skulle få. Inte sällan kommer kunder på mässorna med nya idéer, förslag till förbättringar och användningsområden som man aldrig kunde tänka sig innan.

Om man följer upp och bearbetar sina mässkontakter direkt efter mässan så är det mycket effektivt och billigt sätt att skaffa nya exportkunder.  Om man däremot är passiv under mässorna och inte tar eller följer upp kontakterna då är det bara slöseri med tid och pengar.


Uppdaterad: 2014-11-22
Dela

KONTAKTA OSS

Telefon: 031-61 24 02
E-post: info@businessregion.se
Vårt huvudkontor ligger på Norra Hamngatan 14 i Göteborg.

Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling
i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen.