Halm som biogassubstrat - BioM
Halm som biogassubstrat
Photo: Anders Niléhn
Avslutat demonstrationsprojekt - BioM
Nedan finns en kortare beskrivning av vad projektet innebar. Vill du fördjupa dig ytterligare så finns slutrapporten här för nedladdning.PDF

Halm en outnyttjad resurs
Projektet Halm som biogassubstrat hade som syfte att undersöka om halm kan användas till biogasproduktion. För att detta ska vara möjligt måste halmen först förbehandlas, en metod kan vara att processa halmen till briketter eller pellets.

Projekt undersökte vilka briketter eller pellets som mest gynnar biogasproduktionen

Potentialen
Att övergå från fossila bränslen till biobränslen är en stor utmaning som innebär att biogasproduktionen nu måste ta fart. Om all den halm som lämnas på åkrarna i Västra Götaland rötas till biogas motsvarar detta ungefär 1 terawattimme energi. Men än så länge är halm en outnyttjad resurs. Projektet skulle ta reda på vilken typ av behandling och komprimering av halm som är mest kostnadseffektiv och i rötningsförsök utvärdera vilken typ av behandlad halm som ger bäst biogasproduktion. Projektet skulle också undersöka hur hållbara halmbriketter och halmpellets är och hur de tål transport.

Många fördelar om halm rötas
• För lantbrukare som har en biogasanläggning blir halmen ytterligare ett substrat att använda för biogasproduktion.
• Halm kan bli en inkomstkälla för de lantbrukare som vill sälja den till andra biogasproducenter.
• I större anläggningar där flera substrat blandas kan det uppstå en obalans mellan kväve och kol. Den kolrika halmen kan bidra till en bättre balans och därmed en stabilare rötning.
• Halmen konkurrerar inte med livsmedelsproduktionen.

Aktörer:
Projektet Halm som biogassubstrat var ett av sju svenska delprojekt som ingick i EU-projekt
BioM och som samordnades av Agroväst i Skara.
Det genomfördes i samverkan med expertis från Norge och Danmark. Business Region Göteborg var ansvarig för delprojektets genomförande.
Det övergripande syftet med samtliga biogasprojekt inom BioM är var att på olika sätt
utveckla biogasproduktionen i länderna kring Skagerak och Kattegatt.

Mer information:
http://www.agrovast.se/?p=29950
www.biom-kask.eu  

Vill du ha mer information kontakta:

Uppdaterad: 2012-12-17
Dela

KONTAKTA OSS

Telefon: 031-61 24 02
E-post: info@businessregion.se
Vårt huvudkontor ligger på Norra Hamngatan 14 i Göteborg.

Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling
i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen.