Biogas Väst - världens första regionala projekt för biogas som drivmedel

Projektet Biogas Väst, världens första regionala projekt för biogas som drivmedel. Ett 30-tal samarbetspartners - privat och offentligt ägda företag, organisationer, myndigheter och kommuner - deltog under drygt ett decennium i detta unika Public-Private-Partnership.

Syfte: Projektetstartade 2001 i syfte att driva på en marknadsutveckling inom hela biogaskedjan - från biogasproduktion och distribution till utbyggnad av gastankstationer samt användning av gasdrivna fordon.

Historien
Från starten 2001 har fokus legat på marknadsutveckling inom hela kedjan:

  • Produktion av biogas för fordon
  • Distribution av fordonsgas (biogas/naturgas)
  • Fordon som drivs med fordonsgas

Projektet genomförde regionala potentialstudier, drev marknads- och teknikutvecklingsprojekt, arbete med opinionsbildning på både regional och nationell nivå samt deltog i internationella projekt.

Lite resultat
2001 fanns 9 gastankstationer etablerade, 800 fordon i bruk och biogasproduktionen uppgick till 9 GWh.  Årsskiftet 2009/10 var motsvarande siffror 49 gastankstationer, varav 42 var publika, ca 8 500 fordon och det producerades ca 102 GWh biogas för fordonsändamål från 8 anläggningar. Västsverige har med det landets bästa gasinfrastruktur.

Fordonsgas (bio- och naturgas) ersatte drygt 19 miljoner liter bensin 2010 vilket ger reduktion av växthusgaser motsvarande ca 32 000 ton CO2 /år.

Nätverk
När projektet startade involverades ett 10-tal aktörer i  projektet Biogas Väst men under åren utvecklades klustret till att omfatta ett 60-tal aktörer i Västsverige. Aktörerna var företag, kommuner och organisationer inom hela biogaskedjan. Under de senaste åren har biogasnoder såsom Biogas Syd och Biogas Öst bildats med Biogas Väst  som en förebild.  
 
Internationellt
Projketet Biogas Väst har uppmärksammats internationellt och under årens lopp har ett mycket stort antal delegationer genomfört studiebesök i regionen. De internationella kontakterna har bl.a. genererat biogasavtal mellan Sverige och Kalifornien samt mellan Sverige och Korea. 2008 tilldelades även Business Region Göteborg det amerikanska miljöpriset Blue Sky Award för skapandet av Biogas Väst. Tillsammans med den franska staden Lille var Biogas Väst initiativtagare till EU-projektet Biogasmax som är det första och största biogasprojektet för fordon på EU-nivå och involverade ett 30-tal parter från 8 europeiska länder. Projektet avslutades 2010.

Investeringar
En viktig del i arbetet har varit att dra investeringsmedel till regionen. Business Region Göteborg har agerat programägare för tre Klimpprogram. Totalt uppgick investeringsbidragen inom Klimpprogrammen till ca 90 miljoner kronor och de totala investeringarna till ca 362 miljoner kronor. Programmen har omfattat produktionsprojekt, distribution i form av ledningsnät och tankstationer samt fordonssatsningar. EU-projektet Biogasmax har för västsvensk del genererat investerings- och utvecklingsmedel motsvarande 3,2 miljoner kronor vilket innebär drygt 40 % av projektets totala budget.

Demoprojekt
Projektet Biogas Väst har genom åren varit initiativtagare till ett stort antal projekt inom hela biogaskedjan.

Biogas Väst - kraftsamling för biogasutveckling i Västra Götaland
År 2011 övergick Biogas Väst till att bli en del i det nya programmet, som Västra Götalandsregionen står bakom.  

Här kommer du till deras hemsida »


Uppdaterad: 2014-11-22

KONTAKTA OSS

Telefon: 031-61 24 02
E-post: info@businessregion.se
Vårt huvudkontor ligger på Norra Hamngatan 14 i Göteborg.

Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling
i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen.