Biogassatsningar i Västsverige inom Klimatinvesteringsprogrammet
Klimatinvesteringsprogrammet, ibland kallat Klimp, var ett statligt stöd som Naturvårdsverket hanterade och som startade 2003. Syftet var att stimulera kommuner, företag och andra organisationer att genomföra långsiktiga investeringar som minskar miljöbelastningen och uppmuntra lokalt engagemang och lokala initiativ.

Slutrapport för insatserna 2008 - 2012PDF

Slutrapporten för insatserna 2007 - 2011PDF

Slutrapporten för insatserna 2003 - 2007PDF

Resultat från Klimp-program:

Programtid 2008-2012

 • Flytande biogas i Lidköping, huvudman Lidköpings kommun.
 • Infrastruktur för flytande biogas, huvudman Fordonsgas Sverige AB.
 • Utbyggnad av biogasanläggning, huvudman Skövde kommun.
 • Clean Fuel Concept - Biogas Brålanda huvudman Innovatum AB.
 • Gasdriven tung trafik - metandieselteknik, huvudman Götene Kommun

Programtid 2007-2011

 • Förbehandlingsanläggning för biogasproduktion i Göteborg, huvudman Göteborg Energi AB.
 • Biogasbussar i Västra Götaland, huvudman Västtrafik.
 • Biogasproduktion i jordbruket för hållbara transporter, huvudman Göteborg Energi AB.
 • Biogasdrivna paketlastbilar, huvudman DHL Express Sweden AB.
 • Informationsinsats för främjande av biogas för fordon, huvudman Business Region Göteborg/Biogas Väst.

Under perioden 2003-2007 genomfördes och avslutades ett Klimp-program där Business Region Göteborg/Biogas Väst var programägare och FordonsGas Sverige och Lerums kommun huvudmän för tre projekt:

 • FordonsGas Sveriges projekt resulterade i att två gastankstationer byggdes, en i Kungsbacka och en i Stenungsund.
 • Lerum genomförde bidrag till merkostnad för gasfordon i Lerums kommun som resulterade i att 25 nya gasfordon introducerades i kommunen.
 • Business Region Göteborg/Biogas Väst ansvarade för regionala informationsinsatser för att främja biogas för fordon. Åtta nya tankstationer etablerades.
Vill du veta mer? Kontakta:
Uppdaterad: 2012-12-19
Dela

KONTAKTA OSS

Telefon: 031-61 24 02
E-post: info@businessregion.se
Vårt huvudkontor ligger på Norra Hamngatan 14 i Göteborg.

Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling
i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen.