Kort om metandieselbussarna
Om bussarna
De elva bussarna i trafik hos Vårgårdabuss är av regionbussmodell Volvo 8500.

I grunden handlar det om en vanlig dieselbuss där man monterar en gastank på taket och en utrustning som doserar gasen till motorn för att skapa en optimal blandning av luft och bränsle.

Dieselmotorn fungerar som vanligt men med mindre mängd vanlig diesel (eller biodiesel, som rapsdiesel) som kontinuerligt sprutas in i cylindrarna. Dieselns uppgift är att fungera som tändförstärkare och bidra till att gasen antänds. Föraren har samtidigt tryggheten i att motorn går att köra som vanligt enbart på diesel om det skulle behövas.

Bussarna tankas med komprimerad fordonsgas från samma typ av tankstationer som konventionella gasbussar.

Mer om metandieseltekniken i regiontrafik
Metandiesel-teknikens styrka är kombinationen av energieffektivitet och biodrivmedel. En dieselmotor är 30 procent mer effektiv än dagens gasmotorer.

En annan fördel med metandiesel-tekniken är den höga verkningsgraden. Genom införande av metandiesel-bussar kan biogasen användas med samma höga verkningsgrad som dieselbussar.

Genom den högre verkningsgraden ökar möjligheterna till att öka körsträckan för gasbussar vilket gör dem attraktiva i regiontrafik.

Metandieselteknik även i lastbilar
Motorutvecklingen är inte avgränsad till bussar utan sker också på lastbilssidan. Det finns ett systerprojekt till BiMe Bus som heter BiMeTrucks. I det projektet utvecklas både metandiesel-tekniken och infrastruktur för flytande gas som ger längre räckvidd för långväga godstransporter.

Mer info om BiMe Trucks»

Uppdaterad: 2011-10-04
Dela

KONTAKTA OSS

Telefon: 031-61 24 02
E-post: info@businessregion.se
Vårt huvudkontor ligger på Norra Hamngatan 14 i Göteborg.

Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling
i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen.