Mötesplats Café Avanto

Lärande och erfarenhetsutbyte vid Café Avanto!

Lärande och utveckling är viktiga processer för att skapa framgång och ökat kundvärde i din verksamhet. Café Avanto är vår mötesplats och vänder sig till dig som har deltagit, eller deltar i Avantoprojekt för att stärka verksamhetens kompetensförsörjning. Såväl processägare, processtödjare, som andra ledare och medarbetare  är välkomna för att lära av och med varandra. Syftet är inspirera till och ge nya perspektiv på verksamhetsutveckling med fokus på lärande.

Kommande program:

28 oktober, kl 08.00 -10.00 alt 11.00 -13.00, Business Region Göteborg, lokal Sparre- "Vägen till hållbar framgång: Kunskapsöverföring inom organisationer" - föreläsning av Anna Jonsson, Ekonomie doktor och docent i företagsekonomi, samt lektor vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet.

5 februari 2015, kl 14.00 -17.00, Visual Arena Lindholmen, 3D-teknikens påverkan på processer och produkter idag och i morgon. Detta tillfälle hålls vid Visual Arena Lindholmen, en kreativ mötesplats för innovation genom visualisering.

Kaffe med dopp kommer att serveras i inledningen vid varje tillfälle.

Föranmälan är obligatorisk och görs via länkarnba ovan eller via BRG:s kalendarium.
För frågor, kontakta karin.ingelhag@businessregion.se
 
Väl mött!

Uppdaterad: 2014-10-21
Dela

KONTAKTA OSS

Telefon: 031-61 24 02
E-post: info@businessregion.se
Vårt huvudkontor ligger på Norra Hamngatan 14 i Göteborg.

Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling
i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen.