Foto: Liljevall Arkitekter, tidigare deltagare i projektet Avanto

Strategisk kompetensförsörjning: Avanto Mikro

Företag som arbetar med sin kompetensförsörjning skapar skillnad och kan möta omvärldens och kundens krav på förändringar. Avanto Mikro är en ettårig västsvensk satsning för att ta fram nya metoder och ett gemensamt lärande inom strategisk kompetensförsörjning. 25 företag från alla slags branscher deltar i projektet som löper till mars 2015.

Strategisk kompetensförsörjning är ett av de områden som Västra Götalandsregionen definierat som avgörande för regional tillväxt 2014-2020. Företag som söker rätt verktyg för att vässa sitt arbete med kompetensfrågor får nu hjälp genom projektet Avanto Mikro. Metoderna som testas och utvecklas inom projektet är tänkta att kunna spridas vidare inom hela Västra Götalandsregionen.

Vad kommer hända inom Avanto Mikro?
De 25 företagen som deltar i Avanto Mikro kommer fram till mars 2015 att få stöd av Avanto Mikros processtödjare i att identifiera företagets utmaningar och definiera dess kritiska kompetensbehov på kort och på lång sikt. Arbetet som syftar till att stärka konkurrenskraften och öka kundvärdet ska resultera i en kompetensförsörjningsplan för var och ett av företagen.

Metoden som kommer användas är en verktygslåda i form av självskattningsverktyg, där företaget bland annat får göra en kompetens- och jämställdhetsanalys av sin verksamhet för att identifiera styrkor och förbättringsområden. Utifrån resultaten av självskattningsverktygen stöttar processtödjaren sedan företaget i att synliggöra det lärande som behövs för att stärka och utveckla organisationen. En genusexpert kommer också finnas på plats i projektet för att coacha företagen i hur jämställdhet kan bli en del av affärsutvecklingen. Som komplement till självskattningsverktygen, och som ett stöd för kompetensförsörjningen på längre sikt, kommer projektet även arbeta med att stärka kontakterna mellan skola och arbetsliv. Ett led i detta kan till exempel vara att skapa en strategi för praktikplatser hos vart och ett av företagen.

Följande företag deltar i Avanto Mikro:

3bits Consulting
Ackert Reklam AB
Allerby Måleri AB
Amparo Solutions AB
AutoConcept Insurance AB
Cactus UniView AB
CEVT
Foodit Kostsystem AB
Gotit
GÖSAB Sotning AB
GÖSAB Ventilation AB
Internet.se Svenska AB
Matthews Swedot AB
Mc Schmif AB
Mutual Benefits AB
OAT Måleri
Permanova Lasersystem AB
Schimpanz Solutions AB
Sigma Technology Development AB
Sigma Technology Sweden AB
Sängjätten Backaplan
Sängjätten Kållered
Sängjätten Sisjön
Tripnet AB
Webmind AB


Mötesplats Café Avanto»

Vad och varför strategisk kompetensförsörjning? Strategisk kompetensförsörjning är en process i organisationer för att fortlöpande säkerställa rätt kompetens, vid rätt tid, vid rätt plats. Det handlar om att möta omvärldens och kundens krav på förändringar för att stärka konkurrenskraften. Processen består i att ta fram en kompetensstrategi med hjälp av ett antal verktyg.

Företag som arbetar med sin kompetensförsörjning skapar skillnad, attraherar attraktiv arbetskraft, bidrar till ökad delaktighet, främjar lärande och utveckling, som i sin tur ökar kundvärdet och säkrar en hållbar affärsutveckling.

Har du frågor kontakta:

Business Region Göteborg/Västra Götalandsregionen

Projektet Avanto Mikro leds av Business Region Göteborg och delfinansieras av Västra Götalandsregionen.

Uppdaterad: 2015-02-12
Dela

KONTAKTA OSS

Telefon: 031-61 24 02
E-post: info@businessregion.se
Vårt huvudkontor ligger på Norra Hamngatan 14 i Göteborg.

Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling
i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen.