Skola-Arbetsliv
Samverkan mellan skola och arbetsliv är en viktig för Göteborgsregionens kunskapsbildning, då detta bidrar till ökad tillväxt och stärkt konkurrenskraft.
Företag som har goda relationer med skolvärlden påverkar förutsättningarna för en god långsiktig rekrytering. Att tidigt påverka elevers framtida yrkesval ger regionens elever en ökad insikt om arbetslivets villkor och förutsättningar.

Att göra arbetslivet till en viktig beståndsdel i elevernas totala utbildning ökra förutsättningarna för en positiv matchning av tillgång och efterfrågan av kompetens.
Rent praktiskt sker detta genom till exempel

  • studiebesök
  • mentorskap
  • arbetsplatsförlagd utbildning (APU)
  • arbetslivsinslag/arbetslivsbesök i skola samt,
  • studie- och yrkesorienterande verksamhet/skola-arbetslivskontakter (SAK).

Vill du bidra till en ökad samverkan mellan Arbetslivet och skolan, kontakta oss!

Referensgruppen för Skola-arbetslivskontakter, SAK-rådet, är ett nätverk med representanter från Företagarna, LO, SACO, Arbetsförmedlingen, Svenskt Näringsliv, Västsvenska Handelskammaren, GR Utbildning.

Business Region Göteborg deltar aktivt i detta nätverk för att påverka Göteborgsregionens strategiska kompetensförsörjning.

Som ett led i att utveckla Skola- och arbetslivskontakter har Göteborgsregionen initierat Utmärkelsen - Kvalitet och samverkan i skola-arbetslivskontakter. Syftet är att lyfta fram de arbetsplatser och skolor som i Göteborgsregionen satsar på att utveckla samarbetet och kvaliteten i skola-arbetslivskontakter. Läs mer om Utmärkelsen på www.grkom.se

Aktiviteten initieras och arrangeras av parterna Arbetsförmedlingen, Business Region Göteborg, Företagarna, Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), LO, SACO, TCO, Svenskt Näringsliv och Västsvenska Handelskammaren.

Uppdaterad: 2014-03-03
Dela

KONTAKTA OSS

Telefon: 031-61 24 02
E-post: info@businessregion.se
Vårt huvudkontor ligger på Norra Hamngatan 14 i Göteborg.

Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling
i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen.