Lena Olofsson. Foto: Powerpipe Systems AB
Värderingsfrågor i fokus hos Powerpipe Systems AB
Powerpipe Systems AB är ett av de företag i Göteborgsregionen som deltagit i det tvååriga ESF-projektet Avanto vid Business Region Göteborg. Vid ett besök vid deras anläggning i Hisings Kärra utanför Göteborg träffar vi Lena Olofsson som varit vd på Powerpipe sedan 2004 och som berättar mer om företagets resultat av sin medverkan i projektet Avanto.
Powerpipe Systems AB är ett fjärrvärmebolag som grundades 1986. Företaget tillverkar isolerade rör och detaljer till fjärrvärmesystem i Sverige och på exportmarknader, med fokus på Europa. Powerpipes främsta kunder är inom offentlig sektor, energibolag och byggentreprenörer. All produktion sker i fabriken. Företaget har totalt 70 anställda av många nationaliteter varav största delen anställda jobbar i fabriken. Powerpipe är norskägt sedan 2000.

Värderings- och ledningsfrågor
Fokus i dialogen mellan Avanto och Powerpipe har legat på kompetenshöjande insatser inom värderings- och ledningsfrågor. Lena beskriver hur företaget i sitt fokus på produktion och lönsamhet hade lagt förhållandevis få resurser på kompetensutveckling och kompetensfrågor, och inte reflekterat fullt ut över kopplingen kompetens-lönsamhet. Diskussionerna med Avanto öppnade dörren. I ett antal block processade ledningsgruppen ämnen som mångfald och delaktighet och arbetade fram en kompetensmatris och en utvecklad affärsplan. Lena lyfter också fram hur Avanto bidrog med tillgång till ett vd-nätverk för dessa frågeställningar.
   "Att vara med i vd-nätverket gav energi och nya perspektiv genom att träffa ledare från andra branscher, men med likartade utmaningar", berättar Lena entusiastiskt.

Skapa en värdegrund 
Samarbetet med Avanto tog sin utgångspunkt i ledningsgruppen men spred sig över hela företaget. En viktig del av arbetet för delaktighet var att skapa en värdegrund för Powerpipe och ta fram nyckelord för denna. I arbetet möttes ledning och personal på mitten i kreativa och gruppdynamiska diskussioner där alla gavs möjlighet att synas och höras.

Diskussionerna mynnade ut i nyckelorden ansvar, laganda, ärlighet och engagemang.
Mellan varven reflekterade alla medarbetare över nyckelorden i sin jobbvardag, som ett sätt att förankra värdegrunden i företaget. Lena beskriver arbetet med värdegrunden som ett lyft för företaget och en anda att arbetare vidare i.
   "Att ta tillvara och utveckla personligt engagemang hos våra medarbetare kommer vi aldrig sluta med", sammanfattar hon.

Jämställdhet 
En hörnsten i Avantoprocessen är att bidra till ett jämställt arbetsliv. Lena själv har varit enda kvinna i en mansdominerad sektor större delen av sitt arbetsliv. Det har aldrig inneburit något hinder eller bekymmer, betonar Lena, men för helhetens skull ser hon enbart positivt på att öka andelen kvinnor i fjärrvärmesektorn. Ett jämställt företag där båda könen är representerade är en styrka, menar hon. Dominerar kvinnor eller män i en grupp går samtalsklimatet lätt överstyr. En grupp där båda könen är representerade är bra för balansen och helheten. Sverige är i mångt och mycket ett jämställt land, men attityder lever kvar och är det som är svårt att ändra, menar Lena. Att öka jämställdheten är ett arbete som ständigt behöver hållas levande och prioriteras. Lena är dock övertygad att kvinnors representation i fjärrvärmesektorn kommer att öka.
 
Att Powerpipe har framtiden för sig råder det ingen tvekan om. Avanto önskar företaget lycka till i deras fortsatta resa!

Uppdaterad: 2013-05-20
Dela

KONTAKTA OSS

Telefon: 031-61 24 02
E-post: info@businessregion.se
Vårt huvudkontor ligger på Norra Hamngatan 14 i Göteborg.

Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling
i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen.