Foto: Capito
Karin Ingelhag blickar framåt
Karin Ingelhag har varit projektledare för ESF-projektet Avanto vid Business Region Göteborg. Projektet drog igång i februari 2011 med fokus på att stödja processer för strategisk kompetensförsörjning i västsvenska företag och organisationer.
Avantos projektperiod närmar sig sitt slut - hur känns det?
Det är oerhört tillfredsställande att så många deltagande verksamheter bekräftar hur det stärkt deras konkurrenskraft att delta i projektet Avanto. Både i sina interna processer och externa processer gentemot kunden. Att höra de deltagande verksamheterna vittna om hur de upplever såväl tillfredställelse som affärsnytta av att arbeta strategiskt med kompetensförsörjning är väldigt glädjande. Det har varit en fantastisk projektperiod.
 
Återigen, projektet Avanto i korthet, vad har det gått ut på?
Totalt har 62 västsvenska verksamheter (företag och organisationer) ingått i projektet.
3 500 individer har tagit del av kompetenshöjande insatser i form av våra lärseminarier, lärnätverk och processtöd; med teman som till exempel strategisk förändringsledning, affärsmannaskap, grupputveckling, hållbarhet och ledarskap. För att leverera insatserna till företagen och organisationerna i projektet har vi samarbetat med 37 upphandlade leverantörer. De medverkande verksamheterna i projektet har kommit från alla branscher, men gemensamt för dem har varit en vilja att utveckla sina organisationer med stöd av strategisk kompetensförsörjning.
 
Inom projektet har vi arbetat utifrån en arbetsmetod där vi analyserat verksamheternas mål och utmaningar, för att därefter identifiera deras behov kring kompetens och arbetsprocesser. Med det som utgångspunkt har vi planerat och följt upp kompetenshöjande insatser till varje verksamhet i projektet. Våra processtödjare har löpande handlett och coachat verksamheterna i deras processer.
 
Vilka höjdpunkter bär du med dig från projektet?
Att se den kraft som varje verksamhet besitter. De mötesplatser inom strategisk kompetensförsörjning som vi genomfört för ledningsgrupper och övriga anställda i form av nätverksträffar och erfarenhetsutbyten har varit roliga att följa. De har präglats av stor kreativitet, engagemang och öppenhet och en vilja att dela med sig.
 
Jag gläder mig också åt att jämställdhetsfrågan fått ett genombrott för de deltagande verksamheterna i projektet. Det är en viktig del i att skapa en bättre arbetsplats. En jämställd verksamhet mår bättre, och levererar därmed bättre!
 
Vad tar verksamheterna med sig från projektet Avanto?
Verksamheterna som deltagit i projektet Avanto har nu fokus på strategisk kompetensförsörjning och kommer ha bättre förmåga att attrahera och behålla medarbetare framåt. Gemensamt för alla deltagarna är att de lärt sig att strategisk kompetens både är en affärsmöjlighet och något långsiktigt och varaktigt. Jag upplever att verksamheterna förstått vikten av kontinuerligt lärande i sin organisation och att se människan som en resurs.
 
Vad har projektet Avanto betytt för regionen?
Det är roligt att vi inlett den här resan i Västsverige. Jag ser ingen annan region som så tydligt satt strategisk kompetensförsörjning på agendan. Jag är särskild glad att notera hur Västra Götalandsregionens nya tillväxtstrategi 2020 lyfter fram strategisk kompetensförsörjning som ett medel för att nå regional utveckling. Mänsklig kompetens är den nya hårdvalutan, speciellt som många små och medelstora verksamheter nu ska konkurrera med hela världen. Verksamheter som jobbar med strategisk kompetensförsörjning utvecklas i förhållande till omvärldens förändringar och tar vara på den kraft som varje individ besitter. En region som inte prioriterar strategisk kompetensförsörjning blir ingen region i världsklass!
 
Vad händer efter Avanto?
Jag kommer fortsätta arbeta med frågor kring strategisk kompetensförsörjning vid Business Region Göteborg. Vi kommer bevaka nya programperioder inom ESF. Arbetet med att förstärka västsvenska verksamheters arbetsprocesser för strategisk kompetensförsörjning är bara i sin linda!
Uppdaterad: 2013-05-28
Dela

KONTAKTA OSS

Telefon: 031-61 24 02
E-post: info@businessregion.se
Vårt huvudkontor ligger på Norra Hamngatan 14 i Göteborg.

Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling
i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen.