Processtöd för strategisk kompetensförsörjning
I ett inledande skede i ert uppbyggande av en process för strategisk kompetensförsörjning kan vi agera bollplank för dig och din verksamhet.
Vi agerar bollplank i frågeställningar om:
  • Kompetensbegreppet
  • Hur bygga en helhet mellan affären och kompetensförsörjningen?
  • Hur utveckla en effektiv kompetensförsörjningsprocess?
  • Hur arbeta med kompetensförsörjning i en organisation?
  • Hur arbeta med kompetensutveckling i en vardag?
  • Hur mäta effekt och resultat av kompetenshöjande insatser?
Vill du ha bollplank kring strategisk kompetensförsörjning, kontakta oss!

Här kan du göra en intresseanmälan till processstöd

Uppdaterad: 2014-06-27
Dela

KONTAKTA OSS

Telefon: 031-61 24 02
E-post: info@businessregion.se
Vårt huvudkontor ligger på Norra Hamngatan 14 i Göteborg.

Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling
i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen.