Strategisk kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning är en nyckelfaktor för konkurrenskraft. I framgångsrika verksamheter är kompetens verksamhetens viktigaste resurs och kompetensförsörjning är en del av affärs- och verksamhetsutvecklingen.

Strategisk kompetensförsörjning vid Business Region Göteborg stimulerar till och stödjer regionens företag och organisationer i att uppnå rätt kompetens på rätt plats vid rätt tid. Vi fokuserar på det livslånga lärandet och ett systematiskt arbetssätt med kopplingen omvärld - strategier - kompetensförsörjning.

Vi erbjuder

Vi arbetar också med frågor kring skola-arbetsliv.

Mervärdet av att arbeta med strategisk kompetensförsörjning är bland annat:

 • Målstyrd kompetensförsörjning från vision till medarbetare
 • Behovsstyrd kompetensutveckling
 • Att attrahera nya medarbetare
 • Ökad kvalitet på företagets produkter och tjänster
 • Att alltid ha efterfrågad kompetens.
Avanto
AVANTO - ett projekt inom Strategisk kompetensförsörjning.

Detta är Avanto »

Böcker
Litteraturtips - tips på litteratur kring strategisk kompetensförsörjning.

Litteraturtips! »PDF

Kontakt Strategisk Kompetensförsörjning

Nyheter från Strategisk kompetensförsörjning
 • Film om projektet Avanto
  2013-05-28

  "Genom kunskap om företagets vision och affärsidé känner vi ökat engagemang vilket också är en grund för att vilja lära nytt."  - det är...
  Läs mer
 • Karin Ingelhag blickar framåt
  2013-05-28

  Karin Ingelhag har varit projektledare för ESF-projektet Avanto vid Business Region Göteborg. Projektet drog igång i februari 2011 med fokus på att...
  Läs mer
 • Värderingsfrågor i fokus hos Powerpipe Systems AB
  2013-05-17

  Powerpipe Systems AB är ett av de företag i Göteborgsregionen som deltagit i det tvååriga ESF-projektet Avanto vid Business Region Göteborg. Vid ett...
  Läs mer
Dela

KONTAKTA OSS

Telefon: 031-61 24 02
E-post: info@businessregion.se
Vårt huvudkontor ligger på Norra Hamngatan 14 i Göteborg.

Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling
i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen.