Söker du lokaler för din etablering i Göteborgsregionen?


Business Region Göteborg har ett långvarigt och väl utvecklat samarbete med fastighetsbolag och hyresvärdar i Göteborgsregionen.
Därför har vi goda möjligheter att hjälpa dig och ditt företag att hitta just det läge och den mark eller de lokaler som behövs.
Hej

Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling
i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen.