Business Region Göteborg är en utpräglad projektorganisation. Som neutral part, utan vinstintressen eller bindningar till någon enskild organisation eller företag, deltar vi ofta i samverkansprojekt där fokus ligger på näringslivsutveckling. Vår roll och vår insats kan variera, men i många fall är vi projektägare eller projektledare.


KONTAKTA OSS

Telefon: 031-61 24 02
E-post: info@businessregion.se
Vårt huvudkontor ligger på Norra Hamngatan 14 i Göteborg.

Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling
i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen.